examPAL

“התחושה לעבוד עם ברוקס-קרת היא שתמיד אכפת להם. הם תמיד מקשיבים, תמיד עוזרים במקצועיות ובזריזות. 

לאחר שנה וחצי של עבודה ביחד, אני שמח מאוד על הבחירה שלי בהם כספק מקצועי. התחושה שלי היא שהם באמת מתאמצים בשבילנו.”

בן פאר, מייסד שותף וסמנכ”ל טכנולוגיות, examPAL