Tactile Mobility

“מודה לברוקס-קרת על עבודתם המסורה, המדויקת והיעילה בכל נושאי הנהלת החשבונות והחשבות. ברוקס-קרת מספקים לנו מגוון שירותים בנושאים שונים ביניהם, נושאי שכר, כולל הכנת משכורות, חומר לנושאים פנסיוניים, טיפול בעובדים עוזבים, פתרון בעיות ועוד,  נושאי הנהלת חשבונות, נושאי חשבות, הכוללים הכנת דוחות שנתיים, דוחות למדען ראשי, דוחות חודשיים של תכנון מול ביצוע, דוחות מול לקוחות משמעותיים, Financial Assessments.

אני עובד עם ברוקס-קרת מתחילת שנת 2019 ומאד מרוצה מהמענה המהיר, מהיחס המצוין, העבודה המושקעת וההבנה העמוקה בכל הנושאים הפיננסיים”

אמיר בדיאן, מנהל כספים, Tactile Mobility