Splitty Travel

Splitty Travel הינה חברה טכנולוגית, שייעודה לסייע לתיירים להשיג חבילות לינה כדאיות יותר במלונות, ובמקביל לסייע לבעלי המלונות לנהל טוב יותר את מצאי החדרים שלהם לכדי תפוסה מלאה.

“כשעזבנו את החממה הטכנולוגית, אחד מהמשקיעים שלנו הכיר לנו את  ברוקס-קרת. מרגע זה ואילך השתמשנו בשירותיהם, כולל שירות סמנכ”ל כספים, הנהלת חשבונות, שכר וכיוב’.

אחרי תקופה ארוכה אשר כללה מספר בקשות ממשקיעים  לבדיקת נאותות (DD), הצלחנו לגייס כבר בסבב הגיוס הראשון מימון משמעותי. אסף ורדימון וצוותו ליוו אותנו לאורך כל התהליך, עד לסיום הסבב.

שכירת שירותי ברוקס-קרת הוכיחה עצמה כחשובה ביותר במהלך סבב גיוס המימון.

ברוקס-קרת תפקדו כמנהלי הכספים שלנו (CFO), משל היו פונקציית הנהלת כספים פנימית. ברוקס-קרת פעלו כל העת באופן עצמאי, מבלי שנאלצתי מעולם להורות להם מה צריך לבצע.

ברוקס-קרת היוותה חלק אינטגרלי מהחברה שלנו, ושותפים של ממש לכל דבר ועניין.

עובד מוערך הוא מי שמשקיע 100% מזמנו ומרצו בחברה, וזו תמיד הייתה ההרגשה שקיבלנו מהם.”