Model 9

עומר רגב, סמנכ”ל כספים, Model9: “שמח לעבוד עם ברוקס-קרת מזה מספר שנים.

לכל אורך הדרך, ברוקס-קרת זמינים לצרכי החברה , נותנים מענה מהיר במקצועיות רבה.”