FDNA סיפור הצלחה

 

FDNA מאפשרת רפואה מדויקת באמצעות בינה מלאכותית

הקוד הגנטי מצוי בליבת מרבית המחלות האנושיות – בין אם מדובר בשגיאות גנטיות מולדות המובילות לסרטן, לאוטיזם או למחלות נדירות אחרות, ובין אם מדובר בהסללה גנטית המשמרת בריאות ביולוגית.

בכל אדם נוצרות שגיאות גנטיות ומתרחשים אלפי שינויים גנטיים העלולים להשפיע על הבריאות. רבות מהמחלות הנגרמות על ידי שינויים אלה אינן מאובחנות או שאינן באות לידי ביטוי עד שלב מאוחר יותר בחיים.

חברת FDNA מציעה אמצעים חדשניים שסוללים את הדרך לאבחון מחלות אלו בשלבים מוקדמים יותר על ידי הרופאים, למתן פרשנות מדויקת יותר של המידע הגנטי על ידי מעבדות, ולחשיפת תגליות חדשות על ידי חוקרים מתחום מדעי החיים שיובילו להתפתחות רפואה מדויקת.

חברת FDNA משתמשת בבינה מלאכותית כדי לנתח את הסימפטומים, המאפיינים והנתונים הגנומיים של המטופל. FDNA הקימה רשת עולמית, הכוללת אלפי אנשי מקצוע בתחום הגנטיקה, המספקת תובנות מדעיות לשיפור והאצת האבחון והטיפול על מנת לסייע לשנות את חייהם של אנשים בכל רחבי העולם.

כיצד ברוקסקרת נכנסה לתמונה

FDNA גייסה מימון משמעותי בסבב המימון השני, מה שחייב את החברה לעבור תהליך צמיחה מהיר ולהתרחב מצוות קטן הממוקד במחקר ופיתוח למערכת גלובלית.

חברות כגון חברת FDNA הן מורכבות. מטרות המחקר והפיתוח של חברות מסוג זה הן בעלות חשיבות מכרעת, אבל החברות נדרשות להאיץ את טווח המוצרים שלהן לקנה מידה גלובלי. בשלביה המוקדמים, החברה התמקדה בעיקר במחקר ופיתוח, אבל לאחר השגת המימון החדש, היה עליה לייצר שוק גלובלי למוצרים שלה – שוק שלא היה קיים. מה שסיבך את המצב אף יותר היה שהנהלת החברה והמנהלים העסקיים שלה ישבו בבוסטון שבארה”ב, באזור בו מצויים לקוחות החברה ואלו המשתמשים במוצריה, בעוד שרוב חברי צוות המחקר והפיתוח ישבו בישראל.

ברוקס-קרת איפשרה להנהלת החברה להתמקד בצמיחת השוק, ולצד זאת הבטיחה את המשך פעילות המו”פ בהתאם למטרות, מדיניות ותקציב החברה. בתחילה, החברה שילבה את ג’וש ג’ונסון, אחד מהשותפים שלנו, כסמנכ”ל כספים בפועל, ובנוסף קיבלה מאיתנו שירותי חשבות, הנהלת חשבונות, שכר ואדמיניסטרציה. צוות ברוקס-קרת גיבש נהלים פיננסיים המתאימים לפעילות גלובלית ולאחר מכן החל בניתוח הנתונים הזמינים, הבנת קצב שריפת המזומנים ויצירת דוחות עבור ההנהלה ומועצת המנהלים על מנת לתמוך בשקיפות פיננסית ותכנון כספים ומיסוי תקינים. 

בשורה התחתונה:

הצוות החיצוני מטעם ברוקס-קרת השתלב במהירות וללא קושי ב- FDNA ובעבודה השוטפת של החברה, מה שמאפשר לחברה להרחיב את הפעילות העסקית המרכזית שלה הרחק ממרכז פעילות המחקר והפיתוח. בזכות ההתמקדות שלנו בהיבטים הפיננסיים, הנהלת החברה יכלה להתפנות ולהתמקד בהיבטים העסקיים. בנוסף, מנכ”ל החברה האציל את הסמכויות הפיננסיות והתפעוליות המקומיות בישראל לידי צוות ניהול מקומי שנתמך על ידי ברוקס-קרת והתמקדות בשוק האמריקאי ממטה החברה על מנת להניע צמיחה והגדלת ההכנסות.

מדברי הנהלת החברה

“הפיקוח הקפדני של ברוקס-קרת על הפעילות הפיננסית השוטפת, אפשר לי להתמקד בצמיחה והרחבת העסק. המבנה הייחודי של אתר המחקר ופיתוח שלנו, המרוחק מהמרכז העסקי של החברה, מאתגר במיוחד כאשר אנו מצויים בשלבי צמיחה וברוקס-קרת שימשה כמרכז שנתן מענה לכל הצרכים הפיננסיים של החברה שלנו, ללא תלות במיקום.”