COVID-19

 

2/7/2020 –

מענק עידוד תעסוקה – השבת/קליטת עובדים

ביום 16 ביוני 2020 אושר חוק מענק לעידוד תעסוקה אשר מטרתו לתמרץ מעסיקים לקלוט ולהעסיק עובדים, בטווח החודשים הקרובים, באמצעות מתן תמריץ כספי למעסיקים אשר יקלטו ו/או יחזירו לעבודה עובדים אשר הוצאו ממעגל העבודה בתקופת משבר הקורונה או סמוך לתחילתו ולא השתלבו מחדש בשוק העבודה.

בהתאם לחוק ובהתקיים תנאים שנקבעו מעסיק זכאי עשוי לקבל מענק מצטבר של עד 7,500 ₪ בארבע פעימות שוות עבור כל עובד.

המועד הראשון להגשת בקשה לקבלת מענק הינו ה- 16 ביולי 2020.

עיקרי החוק:

מהם התנאים לקבלת המענק?

המענק יינתן רק אם שכרו של העובד, עבורו מבקש המעסיק את הפיצוי, הוא לכל הפחות 3,300 שקלים, על מנת לכלול גם עובדים במשרה חלקית. בנוסף לכך, קובע החוק כי הפיצוי יינתן רק בגין עובדים שנוספו למצבת העובדים של המעסיק.

מעסיק שקלט עובד בתחילת חודש יוני ואילך, יהיה זכאי למענק המלא. זאת כדי לתמרץ אותו לקלוט עובדים חדשים ולסייע לו לשמור על רציפות העסקתם. עם זאת, מעסיק שהחזיר עובד בחודש מאי יהיה זכאי לפי החוק למענק חודשי נמוך יותר.

כמו כן, עובד יזכה את המעסיק במענק אם הוא התקבל לעבודה או שב מחל”ת לא יאוחר מהיום ה-15 באותו חודש, ועבד ברצף עד לתום החודש.

איך יחולק המענק?

סכום המענק יחולק לארבע פעימות, בעבור כל אחד מחודשי העסקתו של העובד בתקופה שבין יוני לספטמבר 2020. זאת, על מנת לוודא את רציפות ההעסקה של העובד ושימור תעסוקתו.

עבור מי שחזר לעבוד מ-19 לאפריל, יהיה המעסיק זכאי ל-875 שקלים עבור כל אחד מארבעה חודשים אלה – 3,500 שקלים בסך הכל. עבור מי ששב לעבוד מתחילת יוני, יהיה המעסיק זכאי ל-1,875 שקלים עבור כל אחד מארבעה החודשים – 7,500 שקלים בסך הכול.

כל מעסיק יוכל לבחור את החלת המענק עבור מצבת העובדים בחודשים אפריל, מאי ויוני, או לחילופין לקבל את המענק עבור מצבת העובדים בחודשים יולי, אוגוסט וספטמבר. הבדיקה של מצבת העובדים במסגרת המתווה השני, תהיה מול חודש יוני ולא לעומת חודש מאי.

חוק בנושא מענק עבור השבת עובדים לעבודה

 

 

2/6/2020 –

הבהרות למי שנמצא בחל”ת בנוגע להמשך זכאות לדמי אבטלה

https://www.btl.gov.il/about/news/Pages/avtala-zkeot.aspx

 

 

27/5/2020 –

תיאום מס לעובדים שחזרו מחל”ת

ב-12 במאי 2020 פרסמה רשות המסים הנחיה בנושא ניכוי המס על ידי המעסיק בעת תשלום שכר עבודה לעובד שחזר מחל”ת מצורפת ההנחיה: 

עם חזרת המשק לשגרה, ושובם של העובדים למקום עבודתם, מתבקשים המעסיקים להתחשב בהכנסות מדמי האבטלה שקיבלו עובדיהם ומהמס שנוכה מהם, זאת לצורך חישוב ניכוי המס הנדרש מההכנסה ממשכורת.  

עובד שחזר לעבודתו לאחר ששהה בחל”ת וקיבל דמי אבטלה, נדרש להציג למעסיקו את האישור/ים מביטוח לאומי על סה”כ דמי האבטלה שקיבל וסכום המס שנוכה, על מנת שהמעסיק יוכל לערוך תיאום של דמי האבטלה.

 

 

13/5/2020 –

עדכון מועד הגשת המענק לבעלי שליטה

רשות המסים עדכנה כי המערכת להגשת בקשות למענק הפעימה השנייה עד לסכום של 10,500 ₪, ע”י שכירים בעלי שליטה, תיפתח ב-21.5.2020 בשעות הערב (במקום ב-18.5.2020).  

מצורף לינק לעדכון עדכון מועד הגשת בקשות למענק הפעימה השנייה ע”י שכירים בעלי שליטה בחברות

 

 

11/5/2020 –

מענק סיוע לעסקים – השתתפות בהוצאות קבועות – פעימה שלישית

ברשות המסים פורסמו היום התנאים לזכאות עבור קבלת מענק שנועד לכסות חלק מההוצאות הקבועות, והסבר על תהליך הגשת הבקשה למענק.

עוסקים עם מחזור פעילות של עד 20 מיליון ₪, שמחזור הפעילות שלהם נפגע בשל נגיף הקורונה, יוכלו להגיש בקשה למענק ייחודי, שמטרתו לסייע בכיסוי ההוצאות הקבועות שלא נחסכו, על אף הירידה בהיקף הפעילות של העסק.

מצורף לינק לפרסום https://www.gov.il/he/service/grant-for-corona-period-3

ניתן להגיש את הבקשה החל מה- 12.5.2020 ועד ה- 20.8.2020

 

 

5/5/2020 –

מועדי הגשת בקשות למענק פעימה שנייה – עצמאים ובעלי שליטה

לאור שאלות רבות שעלו בנושא, רשות המסים פרסמה כי:

1. הגשת הבקשות למענק הפעימה השנייה ע”י עצמאים תתאפשר החל מ-5.5.2020 בשעות הערב

2. הגשת בקשות למענק הפעימה השנייה ע”י שכירים בעלי שליטה תתאפשר החל מ-18.5.2020

https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/pa050520-1

 

 

3/5/2020 –

מענק סיוע לשכירים בעלי שליטה

לידיעתכם, החל מהיום בבוקר יום א’ ה 3/5/20 ועד ל 12/7/20 (במשך 70 ימים) ניתן להגיש בקשה באתר של רשות המסים עבור מענק סיוע בעקבות משבר הקורונה.

לינק לאתר של רשות המסים: https://secapp.taxes.gov.il/SrVeImut/frmRashiKnisa.aspx?src=LONew#no-back-button

בעת הבקשה יובהר אם מגיש הבקשה זכאי למענק או לא, למעט מקרים חריגים. מצורפות התקנות.

המתווה כולל:

▪ מענק השתתפות בהוצאות קבועות לעסקים קטנים – 5.2 מיליארד שקל

מענק ייעודי לעסקים קטנים (עד מחזור של 20 מלש”ח), שמחזור המכירות שלהם נפגע משמעותית בחודשים מרץ-אפריל, כתוצאה מההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה, במטרה לסייע בכיסוי ההוצאות הקבועות. המענק יינתן גם לעמותות שמוגדרות כמוסד ציבורי זכאי. המענק יוכל להגיע עד לסך של 400 אלף שקל, כתלות במידת הירידה בפעילותו. המענק ישולם על-ידי רשות המסים החל מחודש מאי.

▪ מענק סיוע ייעודי לעצמאים – 2.8 מיליארד שקל

בהמשך לפעימה הראשונה ששולמה בחודש אפריל, יועבר מענק סיוע ייעודי לעצמאים שהיקף פעילותם ירד בהיקף של 25%  לפחות בחודשים מרץ-יוני. המענק, שיכנס ישירות לחשבון הבנק יהיה בשיעור של 70% מההכנסה החייבת החודשית הממוצעת, ועד לסכום של 10,500 ש”ח. בקבוצה זו נכללים גם שכירים בעלי שליטה.

מענק סיוע לעצמאים תקנות

 

 

27/4/2020 –

הארכת תוקף אישורי ניכוי מס במקור

לקוחות יקרים, מצ”ב קובץ לעיונכם הארכת תוקף אישור ניכוי מס במקור – תקופה נוספת 26.4.20

 

 

26/4/2020 –

ערוץ הגשה מהיר לתמיכה במענקי מחקר ופיתוח של פרוייקטים טכנולוגיים

כמענה למשבר הכלכלי שנוצר כתוצאה ממגפת הקורונה, רשות החדשנות ומשרד האוצר יוצאים בערוץ הגשה מהיר לתמיכה במענקי מחקר ופיתוח של פרוייקטים טכנולוגיים.

הערוץ מיועד לחברות טכנולוגיות חדשניות שנקלעו למשבר, עם סיכויי הצלחה גבוהים בטווח הארוך, אך בעלות   Runwayקצר. 

ערוץ זה פועל תחת מסלול קרן המו”פ ומאפשר מנגנון הגשה מהיר של תכניות מחקר ופיתוח, באמצעות בדיקה ומתן תשובות תוך ארבעה שבועות. 

ערוץ המענקים המהיר לחברות במשבר פתוח להגשה עד יום 15 בספטמבר 2020.

לפרטים נוספים ניתן להיכנס ללינק המצורף – 

https://innovationisrael.org.il/RnDfund-quick-process  

 

 

22/4/2020 – 

ערוץ הגשה מהיר לתמיכה במענקי  מחקר ופיתוח  של פרוייקטים טכנולוגיים

כמענה למשבר הכלכלי שנוצר כתוצאה ממגפת הקורונה, רשות החדשנות ומשרד האוצר יוצאים בערוץ הגשה מהיר לתמיכה במענקי מחקר ופיתוח של פרוייקטים טכנולוגיים.

הערוץ מיועד לחברות טכנולוגיות חדשניות שנקלעו למשבר, עם סיכויי הצלחה גבוהים בטווח הארוך, אך בעלות  Runwayקצר.

 

ערוץ זה פועל תחת מסלול קרן המו”פ ומאפשר מנגנון הגשה מהיר של תכניות מחקר ופיתוח, באמצעות בדיקה ומתן תשובות תוך ארבעה שבועות.

 

ערוץ המענקים המהיר לחברות במשבר פתוח להגשה עד יום 15 בספטמבר 2020.

 

לפרטים נוספים ניתן להיכנס ללינק המצורף https://innovationisrael.org.il/RnDfund-quick-process

 

 

13/4/2020 – 
קריטריונים למענק הסיוע לעצמאים

לקוחות יקרים, להלן קישור לפרסום משרד האוצר, המעדכן את הקריטריונים למענק הסיוע לעצמאים:

https://www.gov.il/he/departments/news/press_08042020 

עדכון מה24/4/20 בקישור הנ”ל

https://www.gov.il/he/departments/news/sa240420_0

 

 

 

7/4/2020 – 
הנחיות בנוגע לזקיפה שווי שימוש רכב ותשלום נסיעות

לקוחות יקרים, מצורפות הנחיות בנוגע לזקיפה שווי שימוש רכב ותשלום נסיעות בעת משבר הקורונה.

זקיפה שווי שימוש ברכב קורונה

 

 

 

 

 29/3/2020- 

הקלת מעמ לשעת חירום: הכרה בהעתק חשבונית בגין עסקה שבוצעה החל מיום – ברוקס-קרת

 

מצורפת הקלה של מע”מ המאפשרת לתבוע תשומות גם בלי חשבונית מקור.

 

ההקלה מאפשרת, כי לאור המצב הנוכחי ניתן יהיה לכלול בדוח התקופתי ולנכות מס תשומות גם בהסתמך על חשבונית מס שנסרקה ונשלחה בדואר אלקטרוני ללא חתימה דיגיטלית, וזאת מבלי להמתין להגעה פיזית של חשבונית המס לידי העוסק. 

ריכוז הקלות מס לתקופה זו תוכלו למצוא בלינק הבא: https://www.gov.il/he/departments/general/taxes-corona-info  

 

 

 

20/3/2020 –

ריכוז עדכונים במשבר הקורונה

לקוחות יקרים, ריכזנו עבורכם פרסומים של רשויות המס. מצ”ב הקובץ

פקודת הביטוח הלאומי 

שיעור דמי הביטוח שישלם מעביד לגבי עובד בחופשה ללא תשלום תק’ תשנ”ט-1998

6.    (א)  עובד הנמצא בהסכמת המעביד בחופשה ללא תשלום לפחות חודש קלנדרי ובאותו זמן אינו עובד אצל מעביד אחר ואינו עובד עצמאי – חייב המעביד בתשלום דמי ביטוח במועדי התשלום כאמור בסעיף 353 לחוק, בעד תקופה שלא תעלה על שני חדשים קלנדריים רצופים שבהם היה המבוטח בחופשה כאמור.

תק’ (מס’ 2) תשל”ז-1977 תק’ תשמ”א-1981 תק’ (מס’ 2) תשמ”א-1981 תק’ תשנ”ט-1998

(ב)  שיעור דמי הביטוח הוא כנקוב בפרטים 1, 3, 5, 6, 8, 9 ו-10 של לוח י’ לחוק, לפי ההכנסה המזערית שלפי פרט 1 של לוח י”א לחוק.

(ג) המעביד רשאי לנכות מכל סכום המגיע לעובד, את דמי הביטוח ששילם כאמור.

 

אנו ממשיכים לעמוד לרשותכם בתקופה מאתגרת זו ונמשיך לעדכן אתכם ככל שיידרש בהנחיות ובהקלות שיפורסמו בהמשך.

מזמינים אתכם לפנות אלינו בכל שאלה או הבהרה נדרשת. 

 

 

 

12/3/2020 –

הערכות ברוקס-קרת לשעת חירום בעקבות נגיף הקורונה

לקוחות יקרים, נוכח ההתמודדות הלאומית עם התפרצות נגיף הקורונה, אנו מבקשים לעדכן אתכם בהערכות ברוקס קרת לעבודה במקרי חירום.

לברוקס קרת, מעצם עמידתה בתקן ISO27001, תכנית המשכיות עסקית BCP (Business continuity plan). מטרת התוכנית היא לאפשר המשך עבודה חיונית ורציפה ככל הניתן, גם במקרי חירום.  

בהתאם לתכנית זו, ובמידה ולעובדי החברה לא תהיה אפשרות לעבוד ממשרדי החברה, ברוקס קרת ערוכה למתן מענה מקיף ללקוחותיה בתצורה של עבודה מהבית.

תצורת עבודה זו תאפשר לנו להמשיך ולתת מענה מקיף לצרכי לקוחותינו.

התקשורת עם עובדי החברה תעשה באמצעות תכתובות מיילים וכמו כן בטלפון, ע”י שלוחת הטלפון המשרדי של העובדים שתנותב לטלפונים הניידים.

על מנת לאפשר עבודה מרחוק לעובדינו, אנו נבקש לסרוק את כל החומר הרלבנטי עבורנו למייל ייעודי ולשמור את מסמכי המקור. החומר הסרוק יישמר בארכיב דיגיטלי ((DOKKA 

במקבילאנו ממליצים לוודא שגם ארגונכם ערוך  על מנת  לאפשר התחברות באמצעות הרשת הארגונית שלכם  וזאת למקרה  שתיאלצו לפעול  מהבית. 

שמחים להיות עוגן של שקט בתקופה הסוערת הזו ומאחלים לכולנו חזרה מהירה לשגרה.

בכבוד רב,

גיל קרת – מנכ”ל ברוקס קרת