1.   המדען הראשי הוא גוף ממשלתי

 • פועל מכוח לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה.
 • כספי המדען הם חלק מתקציב המדינה.
 • לשכת המדען היא זרוע של התמ”ס.

2.   מסלולי הסיוע של המדען

 • תיקים רגילים – 50% , 60% , 66%.
 • מגנ”ט-מו”פ גנרי טכנולוגי – תיק תעשיה 66%, תיק אקדמיה 80%.
 • מסלול חממות –

    מענק 85%, מימון משלים 15%.

   סיוע עד שנתיים.

    חקר ישימות טכנולוגי שיווקי.

3. טווח הסיוע הוא 30%-66%  בתיקים רגילים

 • 66% – “חברה מתחילה”.
 • 60% – חברה המבצעת את תכניתה באזור פיתוח א’.
 • 50% – שאר החברות.
 • 30% – תמיכה בפיתוחים צבאיים או בשיפור מוצר.

4.   ניתן להגיע למדען בכל שלב מחיי החברה

 • כל זמן שמדובר בפעילות מו”פ.
 • סטארט אפ.
 • בתא סייט.
 • שיווק מקומי ובינלאומי.

5.   תהליך העבודה מול המדען הוא קשיח

 • הגשת בקשה לקבלת מענק מו”פ.
 • שאלון לחברה מתחילה.
 • קליטת הבקשה.
 • בדיקת הבקשה ע”י בודק מקצועי ובודק פיננסי.
 • קבלת ההחלטה בועדת המחקר.
 • כתב אישור.
 • תשלומי ביניים.
 • דו”ח סופי – טכנולוגי וחשבונאי.
 • קרן תמורה.
 • ערעורים.

6.  הגדרות וניסוחים הם בעלי משמעות

 • בכוח אדם.
 • בחומרים.
 • בקבלני משנה.
 • בציוד.
 • בשונות.

7. הבודקים המקצועיים דורשים התייחסות מקצועית

 • המדע”ר מעסיק כ- 50 בודקים מורשים ברמה גבוהה.
 • יש לוודא התאמת הבודק למו”פ הספציפי.
 • פסיקת הבודק מקובלת בדה”כ על הועדה המקצועית.
 • ניתן לערער על החלטות דחייה של הבודק.

8.   המגבלות על הידע ואפשרויות הסרתן

         סעיף 19 לחוק קובע ארבעה כללים.

 • שינוי במבצע המו”פ טעון אישור ועדת המחקר.
 • הידע שיופק מהמו”פ לא יועבר לאחר אלא באישור ועדת המחקר. 
 • העברת ידע באישור ועדת המחקר מחייבת את מקבל הידע לעניין חובת החוק.
 • ייצור המוצר בישראל אלא אם ועדת המחקר אישרה אחרת.

9. הסדר התמלוגים הופך את הכסף לזול יחסית

 • תמלוגים מוחזרים בשיעור קבוע ממכירות המוצר המפותח     בלבד.
 • גובה ההחזר מוגבל.
 • כספי המדען מותירים בידי בעלי החברה את האחוזים שהיו    להם.

10.   רצוי שהעבודה מול המדען תיעשה ע”י מומחים

 • העבודה מול המדען דורשת ידע והקצאת משאבים.
 • טעויות בעבודה עלולות לעלות כסף רב ולפגוע בלו”ז.
 • OUTSOURCING הוא פתרון מומלץ.
 • גישה שלילית למאעכרים.