נקודות זיכוי בגין ילדים בתלוש השכר

 

תלוש השכר הוא מסמך חשוב, אותו מחויב למסור המעסיק לעובדיו, עם פרטי השכר ששילם, עד היום התשיעי של כל חודש.  בתלוש השכר של עובדים שכירים בישראל, כמו גם בשומת המס השנתית של עצמאים ועצמאיות, מופיע שדה של נקודות זיכוי.

סעיף זה הוא בעל משמעות כספית חשובה, אך רבים מאיתנו לא מבינים באופן מלא את משמעותו.

 

חשוב לדעת – מהי נקודת זיכוי?

נקודת הזיכוי היא דרכה של מדינת ישראל להקל את נטל המס ולהעניק הנחת מס לאלו הזכאים לכך על פי ההגדרות.

נקודת זיכוי היא סכום המקוזז מתשלום מס הכנסה החל על עובד בשנת עבודה.

נכון לשנת 2018, שוויה של נקודת זיכוי הוא 216 ₪ לחודש.

 

מה המשמעות עבורי?

משמעות הזכאות היא, שמתוך מס ההכנסה שעל העובד לשלם, יופחת סכום השווה למכפלה של מספר נקודות הזיכוי בשווי נקודת זיכוי.

 

נקודות זיכוי ניתנות לתושבי ישראל;

גבר תושב ישראל מקבל מדי חודש 2.25 נקודות זיכוי.

אשה תושבת ישראל מקבלת 2.75 נקודות זיכוי.


בגין ילדים מקבל העובד והעובדת נקודות זיכוי נוספות:

שנתוןאםאביחידני
0*1.51.54
12.52.56
22.52.56
32.52.56
42.52.56
52.52.56
6-17102
180.501.5

 

  • נשים רשאיות לבחור בין 0.5 נקודת זיכוי או 1.5 נקודות זיכוי. הן רשאיות לבחור אם לקבל נקודה אחת מתוך 1.5 הנקודות בשנת המס שבה נולד הילד או בשנת המס שלאחריה. 

 

נקודות הזיכוי הינן שנתיות ולכן יש לעדכן את חשבת השכר בהקדם על כל לידה על מנת שיעודכן בהתאם. משמע, אם נולד ילד בנובמבר בתלוש שכר נובמבר יהיה זכאי העובד בנקודות זיכוי בגין היילוד מינואר (אב הילד יהיה זכאי 1.5נקודות * 11 חודשים).

 

ילדים זה שמחה לתלוש השכר  🙂

 


כתבה:
דגנית דנציגר, חשבת שכר מומחית בברוקס-קרת.