לעשות עסקים בישראל 

סקירה כללית 

 

פתיחת עסק בישראל מערבת לרוב יצירת פטור השתתפות (PE) למטרות מס בישראל.

בשל כך ישנה דרישה להירשם ברשויות המס המתאימות עבור (1) מס חברות, (2) ניכוי מס במקור, ו- (3) מע”מ.

אנו נשמח לסייע לכם בתהליך ההרשמה ולספק לכם סקירה כללית על דרישות רישום המס בישראל.

בנוסף, תידרשו להגיש לרשות המיסים הישראלית דו”ח שנתי עבור הסניף או חברת הבת המקומית ולשלם מס חברות ישראלי עבור ההכנסה החייבת במס שהפרויקט הניב.

הדו”ח השנתי יתבסס על ההצהרות הפיננסיות המבוקרות של הסניף או חברת הבת המקומית בתוספת התאמות מס מסוימות הנדרשות.

לשם כך יש צורך ברו”ח חיצוני אשר יערוך ביקורת בהתאם להוראות פקודת המיסים הישראלית, שכן גם את הדו”ח השנתי יש למסור לביקורת עצמאית.

החוק הישראלי מחייב בנוסף בדיקה של כל הדו”חות הפיננסיים השנתיים של כל החברות על ידי רו”ח חיצוניים.

פטור ההשתתפות ידרוש שמירת תיעוד מקור של הנהלת החשבונות והחשבות בישראל.

 

שיעור מס

הן חברות ישראליות והן חברות זרות שיש להן נציגות פעילה בישראל כפופות למס החברות הישראלי. שיעור מס החברות הנוכחי הינו 26.5%.

ככלל, כאשר מבצעים פעולות עסקיות שוטפות ישנו יתרון בהקמת סניף בישראל משום שלא קיים  מס על העברות רווחים שוטפים מהסניף לחו”ל.

לעומת זאת, דיבידנדים שחברת בת ישראלית מעבירה לחברה האם יהיו כפופים למס בישראל.

 

פתיחת עסק בישראל – היבטים הנוגעים לניכוי מס במקור

על פי חוק המס המקומי בישראל, ישנו ניכוי מס במקור בשיעור של 25% על תשלומי הכנסת המקור בישראל. הסכום מנוכה בדרך כלל על ידי בנק ישראלי המשלם מכל העברות הכספים לחו”ל, אלא אם כן מתקבל אישור מס מרשות המיסים הישראלית המתירה העברות פטורות ממס או ניכוי בשיעור נמוך יותר.

כאשר התשלום הוא עבור שירותים, הבנק בדרך כלל דורש הנחיות מרשות המיסים או ממבצע תשלום מורשה בנוגע לביצוע ניכוי על התשלום. כאשר התשלומים מתבצעים כנגד חשבוניות ומסמכי יבוא למכירת ציוד או סחורות, הבנקים המקומיים יאפשרו לרוב את ביצוע התשלום ללא בקשה לאישור מרשות המיסים.

על מנת למנוע ניכוי של 25% מסכום הברוטו של ההעברות הכספיות, יש להגיש בקשה רשמית לפטור בהתאם לאמנת מס על מנת לקבוע את הבסיס להקלת המס בהתאם לאמנת המס הרלוונטית. הבקשה מוגשת באמצעות טופס (טופס A114), שיש לתעדו באופן מלא עם העתקים של החוזה הרלוונטי והחשבוניות המסבירות את סוג התמורה המשולמת.

רשות המיסים תבחן את הבקשה ואת המסמכים הנלווים ותיתכן פנייה למענה על מספר שאלות ומתן הבהרות. תהליך זה יכול לדרוש זמן רב ולהימשך לאורך תקופה ממושכת, והחלטה בנושא הבקשה לרוב אינה מיידית. 

בין לקוחותינו:

service
service
service
service
service