חשבות פיננסית

מומחיות פיננסית מקיפה

חשבות פיננסית – קבלת החלטות מושכלת

בכל הנוגע לחשבות פיננסית, החברה שלכם צריכה מומחיות מקיפה וניסיון מעמיק. בנוסף לניהול כספים מדויק ומעודכן, הכנה והגשת דו”חות ועוד, אתם זקוקים להכוונה הטובה ביותר שתסייע לכם להבין את המשמעויות מעבר למספרים, כך שהארגון שלכם יוכל להגיע להחלטות הנכונות.

אנחנו דואגים לכל – החל מביצוע יומיומי של עדכונים פיננסיים שוטפים ועד לתכנון לטווח קצר או ארוך. בין אם החברה שלכם מצויה בשלבים הראשוניים, או שהנכם ישות רב לאומית גדולה הפועלת בישראל, תוכלו לקבל מאיתנו את התובנות הפיננסיות ותאימות לתקנות, וזאת כדי שתוכלו להמשיך לנהל ולפתח את העסק שלכם. 

החשב הפיננסי אחראי לתפעול הפיננסי של החברה, ליצירת דו”חות כספיים תקופתיים ולתקציבים. החשב מקבל ומעבד את הנתונים ממערכת הנהלת החשבונות ומטמיע בקרות מקיפות שנועדו להקטין סיכונים ולהגביר את דיוק התוצאות הפיננסיות המדווחות של החברה. הוא מוודא כי התוצאות המדווחות תואמות לכללי חשבונאות מקובלים (GAAP) הן ברמה המקומית, הן ברמה הבינלאומית והן בארה”ב. 

 

החשב המומחה שלכם יספק:

 

icon1

דיווח מקיף

 עמידה בדרישות המשקיעים ודיווח שוטף להנהלה.

icon1

 מומחיות בתאימות למיסים 

אנו מוודאים כי החברה שלכם פועלת בתאימות מלאה ומשפרים את עמדת החברה באמצעות ניהול המיסים המקומיים והבינלאומיים שלכם.

icon1

  תפעול פיננסי מיטבי

 אנו מטמיעים את שיטות העבודה הטובות ביותר בכל אחד מתחומי הפעילות הפיננסית שלכם, כולל מערכת לחשבוניות, רכש, ניהול תוכניות אופציות, ועוד. 

icon1

 דיווחים לרשות החדשנות ומענקים נוספים 

דיווחים רבעוניים ושנתיים המותאמים לסעיפים תקציביים לפי הדרישות.

 

שירותי החשבות הפיננסית כוללים:

  • הכנת חבילות דיווח פיננסי חודשיות / רבעוניות (חבילות דיווח כוללות: דו”חות רווח והפסד, מאזנים, תזרים מזומנים, תקציבים, קצב שריפת מזומנים, תזרים מזומנים תפעולי, BVA)
  • הכנסת דו”חות מס ודו”חות פיננסיים שנתיים לחברה
  • חישוב הסטייה מהתקציב ודיווח נושאים בעלי חשיבות להנהלה
  • תיאום עם ביקורת חיצונית 
  • ניטור רמות חוב ותאימות לאמנות חוב
  • תאימות לדרישות דיווח והגשת מיסים ברמות השונות – ברמה המקומית, ברמת המדינה והממשל הפדרלי
  • דו”חות OCS
  • תאימות ל- SOX
  • ניהול הפרקטיקות והתקנות המקומיות, כגון: ביטוח, פנסיה, הטבות לעובדים, וכו’.

 

צפו בנו בפעולה