מיזם מתאפיין במיעוט משאבים אך באין סוף צרכים, ואחת הבעיות המרכזיות היא ביצוע המשימות באמצעים הקיימים. מקצועיות בניהול מתבטאת (בין היתר) בתפעול השימוש במשאבים המוגבלים תוך זיהוי המועילות והיעילות המירביים בהקצאתם, בדרך לאופטימיזציה ניהולית. ככל שהאילוצים גדלים כך עולה החשיבות של הקצאה אופטימלית. מחפשים את ה- ROI (רווח על השקעה) הגדול ביותר לכל משאב עבורו אנו משלמים בצורה כלשהי, אך בהסתכלות מערכתית כוללת.

כל משאב ניתן לתמחור בשני אופנים: מחירו הכספי הנקוב (“מחיר השוק”), ושוויו ותועלתו האמיתית למשתמש (“מחיר הצל”). מחיר שוק גבוה אינו בהכרח  גורר “מחיר צל” גבוה, ולחילופין – “מחיר צל” גבוה לא מחייב מחיר שוק גבוה. בנוסף, בעוד שמחירו הכספי של מוצר עשוי להיות קבוע, מחיר הצל יכול להשתנות בהתאם לתנאים, וגם שונה לצרכנים שונים ובתנאים וזמנים שונים.

דוגמא: המחיר שאדם יהיה מוכן לשלם עבור בקבוק מים במרכז העיר תלוי במחיר התחרותי בקיוסקים (או חנויות) בסביבה, כנראה בגבולות השקלים הבודדים. לעומת זאת, במדבר הלוהט לאחר שעות בשמש הקופחת, המחיר אותו נהיה מוכנים לשלם עבור אותו בקבוק ל”גזלן” התורן יהיה גבוה לאין ערוך.

לרוב לא מודעים לחישוב המתאים של “מחיר הצל”. ביצוע נכון של התמחור עשוי לחייב שילוב יועץ (מעין Auditor) חיצוני, שיבחן אובייקטיבית את “מחירי הצל” הסובייקטיביים בתנאי המיזם, בראיה כוללת אך ייחודית לאותו מיזם.

 ______________________________________________________________

 הכותב הוא ארנון כ”ץ, מייסד M-Bios  –  ייעוץ, הדרכות, ליווי וניהול, פתוח מטודולוגי ושפור עסקי; חבר בפאנל היועצים של ברוקס-קרת.

יצירת קשר:   052-2619621,   arnon@M-bios.com