אחריות חברתית

מחזירים לקהילה

ברוקס-קרת גאים להיות חלק מהקהילה

אנו מאמינים שיש להעניק ולהחזיר לקהילה בכל הזדמנות, בכל מקום ובכל זמן.

לאורך השנים השתתפו עובדי החברה במגוון רחב של פעילויות תרומה לקהילה.